Sensibilització Musical

Professora: Eva Carrau

 Classes de sensibilització musical, vivint els elements de la música de manera sensorial. Despertar a l'infant en l'art musical, el desig de fer música, de ser-ne el protagonista, d'atreure'l cap al món sonor i les seves combinacions, obrint les oïdes a diferents estils i a la descoberta de la seva capacitat d'improvisar.

 La capacitat d'escoltar i crear imatges interiors sonores serà un dels objectius dels treballs d'oïda. El sentit del ritme lligat al moviment serà treballat sobretot a partir del moviment i l'escolta activa de propostes per anar-los poc a poc concretant en petites formules. El moviment corporal, natural i espontani dels infants serà utilitzat per expressar els estímuls musicals que li seran proposats.

 La cançó com a element globalitzador serà present en totes les etapes de la formació musical. 

Cant

Professora: Teresa de la Torre

És la utilització del cos i la veu com a instrument musical, aprofundint en les tècniques de respiració i emissió de la veu per assolir les màximes possibilitats de cada instrument vocal que ens permetin objectius artístics cada vegada més elevats.

El repertori va des de la música popular, en un sentit molt ampli, als autors clàssics o més moderns, amb especial accent en els músics de casa nostra. El nivell de dificultat és progressiu i adaptat als gustos i possibilitats de cada cantant.

Llenguatge Musical Adults

Professora: Carme Godall

 El llenguatge de la música en la formació dels adults. Va dirigit a tots aquells que, arribant a una edat adulta, troben les condicions adequades per accedir als coneixements del llenguatge musical i poder experimentar i gaudir en l'art de desxifrar el llenguatge de la música. 

Combos de l'Escola

Professors: Alex GonzàlezMarcel Dalmau, Carme Godall, José Antonio Cabo

 

Conjunt de Corda

Professor: Mario Squarzanti  

 

Formem una orquestra amb els instruments orquestrals i el piano, treballant sobretot obres engrescadores basades més en el repertori de Grans musicals i bandes sonores de pel·lícules. Amb l'orquestra es vol desenvolupar la oïda de conjunt, l'esforç col·lectiu i el sentit de grup.

Iniciació Musical

Professor: José Antonio Cabo

 Ser capaços d'interpretar i comprendre els símbols i grafies que apareixen en la notació musical convencional. Això implica la lectura correcta de notes en clau de sol i de fa així com dels valors rítmics, silencis, indicadors de mètrica i també el coneixement d'altres indicadors de dinàmica, d'expressió o de repetició.

 Saber les alteracions de totes les tonalitats majors i menors, saber reconèixer la tonalitat d'una peça o fragment escrit. Conèixer els elements d'harmonia bàsica com les funcions tonals principals, les cadències i el ritme harmònic.

Llenguatge Musical

Llenguatge Musical nivell elemental i preparación proves ABSRM.

Professors: Carme Godall, José Antonio Cabo, Mario Squarzanti  

Desenvolupament de la pràctica i la teoria del llenguatge musical, destacant-ne l'aprenantatge mitjançant el treball en grup i utilitzant recursos instrumentals. Preponderem el treball en equip i els exercicis creatius.

Cant Coral

 

MusicsCor

Professora: Teresa de la Torre

Edats: a partir dels 16 anys

 

Oferim als joves d'entre 15 i 25 anys, amb o sense experiència vocal, a participar al curs anual del Cor de joves de Cabrera de Mar.

Un projecte  de veus mixtes on desenvolupar i gaudir de la interpretació coral fent especial atenció a la música moderna i popular.

Aquest curs 2015/16 dedicarem gran part del repertori a temes de ”teatre musical”


Instruments

Piano

Bateria i percussió

 

Violí i viola

Orgue

Violoncel

Cant

Guitarra i baix

Clarinet i saxofon


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukelele