Iniciació musical

Professor: Alberto Vázquez

Classes de sensibilització  musical:  

 

Classes d'iniciació musical, vivint els elements de la música de manera sensorial. Despertar a l'infant en l'art musical, el desig de fer música, de ser-ne el protagonista, d'atreure'ls cap al món sonor i les seves combinacions, obrint les oïdes a diferents estils i a la descoberta de la seva capacitat d'improvisar.


La capacitat d'escoltar i crear imatges interiors sonores serà un dels objectius dels treballs d'oïda. El sentit del ritme lligat al moviment serà treballat sobretot a partir del moviment i l'escolta activa de propostes per anar-los poc a poc concretant en petites formules. El moviment corporal, natural i espontani dels infants serà utilitzat per expressar els estímuls musicals que li seran proposats.


La cançó com a element globalitzador serà present en totes les etapes de la formació musical.

  

Professor: Alberto Vázquez

Horari: dimarts, 18.30h-19.15h

 

Classes de llenguatge iniciació:

 

Ser capaços d'interpretar i comprendre els símbols i grafies que apareixen en la notació musical convencional. Això implica la lectura correcta de notes en clau de sol i de fa així com dels valors rítmics, silencis, indicadors de mètrica i també el coneixement d'altres indicadors de dinàmica, d'expressió o de repetició.


Saber les alteracions de totes les tonalitats majors i menors, saber reconèixer la tonalitat d'una peça o fragment escrit. Conèixer els elements d'harmonia bàsica com les funcions tonals principals, les cadències i el ritme harmònic.

 

contador de visitas

Amb el suport de:


Amb el patrocini de:

 

Segueix-nos a facebook